Uzun Metraj Sinema

MENDİLİM KEKİK KOKUYOR
Yıl 1915…
On sekiz mart tarihinde Çanakkale Boğazı’nı aşamayan İtilaf Devletleri’nin donanması, başarısızlığın utancıyla çekip gitmek yerine, yirmi beş nisan tarihinden yeniden şansını zorlayarak, Gelibolu Yarımadası’nda büyük bir kara harekatını girişmişti. Her çıkarma bölgesinde dillere destan savaş hikayeleri yaşanıyordu. 

GÖÇ YOLU ANADOLU
Moğolların acımasızlığından kaçan Türkmen göçerleri kalabalık kitleler halinde Anadolu’ya akmaktadır. Bu insanların yerleşik düzene geçişlerinde sıkıntılar yaşanır. Onların irşat edilmesi için birçok derviş 13. Yüzyıl’ın başlarında Anadolu’ya gelir. Fütüvvet terbiyesinin Anadolu’da yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla görevlendirilen Şeyh Evhadüddin Kirmani ile halifelerinden Ahi Evran da bunların arasındadır. 

KILIÇ ARTIĞI ANADOLU
Anadolu’nun kalbine birbirinden güzel nefesleriyle yerleşmeyi başaran Yunus Emre, Babailer İsyanı sırasında doğumuna yardımcı olan bir dervişin yardımıyla dünyaya gelmiştir. İsyanda babasını, birkaç yıl sonra da annesini kaybeder. Bir yaşlı kadının yanında büyümekte olan Yunus, Şems-i Tebriz-i cinayetine karışan Ahi Ömer tarafından okumasını yazmasını öğrenir, ahiliğin terbiyelerine uygun olarak yetiştirilir. 

LİKYA YOLU
Bir yol hikayesi antik dönemlerden kalan Phoenix’in yaşadıkları…
Bir evli erkeğe kalbini ve ruhunu teslim etmekten çekinmeyen tutkulu bir kadın; ya da her gün güneşe kavuşabilmenin hayaliyle kanatlarını çırpan ama güneşe yaklaştıkça yanıp kavrulan ve ertesi sabah küllerinden doğarak yeniden güneşe doğru kanatlarını çırpan mitolojik tanrı Phoenix…
Bu tutkulu kadının aşkına gereken karşılığı veremeyen bir erkek; ya da kendi vicdanıyla hesaplaşmaya çalışan erkeğin Likya yollarında giderek küle dönüşmesi…

KİBRİT KUTUSU 
Tüm geçmişinizin bir ‘Kibrit Kutusu’na sıkıştığını düşünün!
Hepimizin iyi ya da kötü bir geçmişi vardır; belki çok sıradandır, belki heyecanlarla doludur; belki şöyle, belki böyle…
Beklenmedik bir zamanda tüm geçmişinizin silindiğini düşünün; çocukluğunuzun, gençliğinizin, işinizin, ailenizin, dostlarınızın, düşmanlarınızın..
Ve kendi kendinizin detektifi olarak silinen geçmişinizin peşine düştüğünüzü düşünün…
Zor iş!… Büyük bir macera!…
Bu maceranızda karşınıza çıkan ‘Kibrit Kutusu’nun içinde ne olduğuna bakmaya hazır mısınız?

NASİP APARTMANI
Bu hikaye köyden kente taşınan çarpık yaşamların gölgesinde geleceğe tutunmaya çalışanların hikayesidir. Hızla göç alan şehirlerdeki kentleşme gün geçtikçe daha çarpık bir hal almaktadır; kaçak ve özensiz yapılar, altyapı ve üstyapı hizmetlerinin ulaşmadığı yerleşim merkezleri…
Göç eden insanların yaşamları da binaların durumundan farklı sayılmaz. Bu insanlardan bazıları eğitimlerini tamamladıktan sonra taşraya geri dönmemiştir. Taşrada kendilerini gerçekleştiremeyenler şehirlerdeki yaşamı umut olarak görmektedir. İzlerini kaybettirmek isteyenler de büyük şehirleri tercih etmektedir. Bir kısmı ise neden gittiğini bile bilmez; bir akrabası, bir dostu, bir komşusu metropole taşınmıştır, o da peşlerinden sürüklenir…

Uzun metraj sinema filmleriyle ilgili projeler hakkında görüşmek için akadirbozkurt@hotmail.com adresinden iletişime geçebilirsiniz.